Menu

Friday, March 29, 2013

Fixing filename encoding using a PHP console script

Recently i had received an archive with files required for a project. It was awful. The filenames were in ciryllic and on top of that the encoding was broken. So what to do when something like this happens? I wrote a little php script that walks all directories and files and renames the files with the appropriate encoding:

Friday, March 15, 2013

Startup Weekend Varna: Как ще протече събитието


Startup Weekend Varna започва с регистрирането на участниците в Петък 18.00 и на техните идеи. След това на всеки участник се дава възможност да презентира идеята си пред другите в рамките на 60 секунди (Elevator pitch / Power pitch). Участниците гласуват за най-добрите идеи и се присъединяват към определна идея, която им е допаднала. Сформираните екипи често включват маркетолог, програмист, дизайнер и бизнес анализатор или предприемач.
Дните Събота и Неделя се използват за разработването на продукт или крайното оформяне на бизнес идеята в бизнес план с ясни параметри за изпълнение. Като през тези два дни на разположение на екипите са Бизнес ментори и Технически помощници. Те помагат да се изясни пазара на различните идеи, как да се достигне до клиента, точни бизнес модели и монетаризационен модел.
В Неделя 18.00 всички екипи представят готовите си продукти или услугите пред всички частници и журито, което награждава най-добрите. Често този етап от събитието присъстват бизнес ангели и инвеститори желаещи да подпомогнат стартиращите идейни бизнеси.
Това събитие ще отбележи Варна на световната карта на предприемачестовто за млади хора и ще сформира кръг от млади, позитивни и предприемчиви хора които целят да използват знанието от университета, високите технологии и инновации за да стартират бизнес.

UI Creation using QtQuick


Justin Noel, Senior Consulting Engineer at ICS gives a detailed overview of Qt Quick, and how to create killer user interfaces using a combination of Qt Quick, C++, and PhotoShop.Part 1:

Part 2:

JQuery UI resizable layout


I've created a plugin for jquery ui that enables developers to create layouts that can be resized by the users, and brings a more functional frontend design.
You will need git to download it. The repository url is https://github.com/lexmihaylov/jquery.ui.layout

Object Oriented JavaScript Using JQuery

Javascript becomes more and more popular these days, and what best way to write reusable code if not writing it the OO style. JS is not your tipical programming language, the classes in js are not actualy classes, but funcions. Every function has a prototype object that contains methods and properties, we can use this object to write javascript classes.
1. Creating a JS Class:
To create a js class you need to create a function and after that you can use the this keyword to access the object's properties and methods.

Using compression in REST communication between applications

When you are working on a large project, there are alot of situations that the project is composed of more than one application. The problem here is how to solder everything together. There are alot of ways you can handle communication between applications, for example you can use XML, JSON, HTTP Requests, etc. If you are using PHP for building your project maybe the easiest way of handling communication is by using JSON.
There are two buildin function that you need to look at before starting:
We will use these two functions to serializing and deserializing the data that we need to send between applications.